top of page

ZGODBA O
KINETIČNI TEHNOLOGIJI

Zaradi nenehnih sprememb zemeljskega podnebja, povečane odpornosti mikroorganizmov, ekstenzivnega kmetijstva in industrijskega onesnaževanja postaja čista pitna voda kot naravna nenadomestljiva dobrina redek naravni vir. Infrastrukturni pogoni za distribucijo vode se nenehno soočajo z naraščajočimi stroški in nekateri deli sveta se že soočajo z omejitvami oskrbe. Stalna izpostavljenost onesnaženi pitni vodi ima tudi pomembne posledice za zdravje ljudi, živali in rastlinskega sveta.


Kinetična tehnologija in njen produkt Kinetic Reactor sta rezultat šestih let eksperimentalnih raziskav in razvoja, ki temeljijo na več kot dvajsetih letih izkušenj dela na področju priprave in oskrbe z vodo. Razvili smo edinstveno patentirano tehnologijo za čiščenje vode, ki temelji na izkoriščanju hidrodinamične kavitacije, mehanske strižne napetosti curkov in oksidacijskih procesov. Kinetic reactor oz. kinetični reaktor je večnamenska naprava za čiščenje vode, ki uporablja obstoječo vodni tok za njegovo učinkovito delovanje in ne potrebuje dodatne energije in kemikalij. Zaradi svoje zasnove je izredno uporaben za različne uporabe glede pretoka vode, tlaka in namembnosti (splošne ali specializirane). V skladu s tem smo razvili dva segmenta uporabe: Domača uporaba in Profesionalne rešitve.
 

O KINETIČNI TEHNOLOGIJI


Kinetično načelo je inovativna tehnologija, ki "spreminja igro", vključena v izdelke Kinetic Reactor. Tehnologija temelji na novem principu prezračevanja vode in je patentno zaščitena s številnimi patentnimi vlogami.


V osrčju Kinetičnega reaktorja - komori se uporabljajo fizikalni pojav hidrodinamične kavitacije, oksidacijski procesi in mehanske sile uporabljajo za obdelavo vode. To je prva večja razlika v primerjavi z obstoječimi tehnologijami za čiščenje vode – knetični reaktor ni filtrirna naprava. Kinetični reaktorji so zelo zmogljive naprave za preprečevanje nastajanja vodnega kamna, redukcijo, razgradnjo in odstranjevanje anorganskih in organskih spojin, dezinfekcijo mikroorganizmov in za splošno manipulacijo organoleptičnih lastnosti vode.


Tehnologija kinetičnega čiščenja vode lahko implementiramo v omrežjih za oskrbo s pitno vodo, napravah za upravljanje odpadnih voda, industrijskih in živilskopredelovalnih obratih ter v naših domovih. Zajema celoten mestni in podeželski vodni cikel ter domačo in profesionalno uporabo.

 

Lastnosti kinetične tehnologije:

Ekstremna razširljivost
Kinetične reaktorje je mogoče (in že so) implementirati na pipah za končne uporabnike in na infrastrukturnih objektih vse do vodnih virov. Podobna tehnologija se uporablja tudi pri delovanju čistilni h naprav za odpadne vode. 


Pogoji delovanja
Za pravilno delovanje je potreben le pretok vode med 1 in 7 bari (14,5 psi do 100,5 psi) tlaka. Brez kemikalij, brez dodatne energije za delovanje. Kinetični reaktor na pipo ni primeren za namestitev na pipo z dovodom tople vode iz nizkotlačnega bojlerja (5 L – 10 L).

 

Izvedba
Kinetični reaktorji se lahko izvajajo splošno in niso omejeni z morebitno težko dostopnostjo, pomanjkanjem prostora ali tehnološkimi posebnostmi vodovodnega sistema.

 

Ekonomičnost
Pogumno trdimo, da je naložba v tehnologijo za čiščenje vode Kinetic  cenejša od naložbe v obstoječe tehnologije. Poleg tega so tudi stroški vzdrževanja bistveno nižji.

 • How do I know if I should order M24, M22 or M18 Kinetic Reactor variant?"
  The easiest way is to remove the existing aerator from the faucet. Then inspect the aerator: - if the thread is placed on the outer side then you need a M24 variant - if the thread is placed on the inner side then you need a M22 variant You can also measure the thread's diameter yourself using a boley gauge. M24 means 24 mm diameter and M22 means 22 mm diameter etc.
 • Can I install Kinetic Reactor on a faucet by myself?
  Kinetic Reactor is very easy to install. The procedure is the same as if you wanted to install or replace an ordinary aerator mesh.
 • How often should I replace Kinetic Reactor with a new one?
  We recommend a replacement after one year of usage due to cavitation disc wear off.
 • Is limescale still occuring if I use Kinetic Reactor?
  Limescale formation is reduced by at least 80%. Lime residues that still might appear are easily washable without usage of chemicals.
 • What it means that water quality is improved by the Kinetic treatment?
  There are several observable levels of improving water quality as a better taste, a better overall look and a better smell of the water due to: - gas reduction - most of the gasses dissolved in the water (of which some are toxic) are gassed out, - prevention of a rust-mud formation inside the aerator, - strong oxidation process which reduces organic and inorganic pollutants, - improved electromagnetical charge of the water, - reduction of bacetria number.
 • How does Kinetic Reactor save water?
  Kinetic Reactor has a built-in water flow regulator which limits the water flow to 4 liters per minute regardless the initial water pressure inside the water-supply pipe.
 • Does Kinetic Reactor have to be cleaned?
  Kinetic Reactor itself does not need any cleaning but the protective mesh that is installed in front of it is recommended to be cleaned once monthly due to small particless that come through the water supply. It just needs to be washed by a jet of water.
 • Is Kinetic Reactor only used on a kitchen faucet?
  No, Kinetic Reactor is a patented technology used by many applications: - home - it can be applied to every standard faucet and there is also a shower head aplication. The technology has many benefits also in personal hygiene (skin and haircare), plant watering and washing of multiple surfaces and cars due to limescale prevention. - industry - Kinetic technology is usable everywhere where there is a high water treatment requirement: food industry, auto industry, public institutions etc. - water treatment plants.
 • What it means that Kinetic Reactor on tap is not suitable for installing to a faucet with hot water supply from a low pressure heater?
  Low pressure heaters are small boilers, installed below or above a kitchen sink. Due to decreased water pressure it is advised against installing any kind of water flow regulators.
 • Can Kinetic Reactor be compared to activated carbon filters?
  No, activated carbon filters are absorption systems that detain pollutants and therefore need regular maintenance, otherwise they can become sources of pollution themselves. On the other hand, the Kinetic Reactor is a technology that uses a force called hydrodynamic cavitation that changes the aggregate state of water, allowing it to be purified by oxidation. At the kinetic chamber exit nozzle, the water is homogenized again. Kinetic Reactor retains the water's ionic structure and does not remove essential minerals.
bottom of page